Investoriem

  • Piemeklējam labākos investīciju piedāvājumus
  • Palīdzam iegādāties, attīstīt, pārdot un pārvaldīt
  • Finanšu modelēšana un analīze
  • Tirgus un konkurentu analīze, cenu noteikšana, pārdošanas un mārketinga stratēģija
  • Profesionāla biznesa plāna un investīciju piedāvājuma sagatavošana
  • Esošo un plānoto finanšu plūsmu novērtēšana atbilstoši tirgus un konkurentu analīzei
  • Projekta tehnisko, finanšu un juridisko risku noteikšana un analīze
Cherry